Volleyball regler

Volleyball er en holdsport, hvor to hold med 6 aktive spillere på hvert hold, kæmper mod hinanden. Her kæmpes om at få bolden over et net og ned på modstanderholdets banehalvdel.

Når der serves og kampen sættes i gang, bliver bolden slået fra den ene banehalvdel over til modstanderholdets i et langt slag. Her har modstanderholdet "3 punkt-berøringer" (de må røre bolden 3 gange) , til at beskytte banen mod bolden og få den retur over nettet igen.

Der scores point, hvis bolden lander på modstanderens banehalvdel, eller de begår en fejl.

Under spillet roteres spillerne hele tiden (med uret), så ingen spiller står samme sted hele tiden og alle spillere kommer rundt på banen. Hvert hold har en ”afløser” som kan sættes ind på bagerste positioner. Afløseren kaldes en LIBERO og har anderledes spillerdragt på.

 Lad os se nærmere på reglerne.

Volleyball regler


Volleyball banen

Den skal være 18 meter lang og 9 meter bred. Omkring banen er der et frirum, som man gerne må løbe du på undere spillet, men hvor det ikke giver points, hvis bolden rammer gulvet.

Frirummet skal være 5,0 meter til siderne og 6,5 meter bagtil.


Nettet skal være 2,43 cm højt og i hver side sættes en ”antenne”, der flugter ned banens striber, så det er nemt at se, hvis bolden er uden for striberne.


Volleyball baneDen vigtige midterlinje.
På hver side af banen, er der en stribe placeret 3 meter fra nettet - en såkaldt 3 meters linje

Den må de bagerste spillere ikke overtræde, men de må gerne kaste sig ind striben, blot de lander efter bolden er væk fra deres hænder. Ideen med linjen er, at holde de bagerste spillere bagved, så holdets bedste smasher ikke bare kan løbe frem hele tiden – Det skaber mere dynamik i spillet og tvinger holdet til at samarbejde mere.

Beklædning / spillersæt

Der er særlige regler for måden "spiller-tal" skal udformes på, primært for at gøre dem lette at se.
De skal være 15 cm høje foran og være placeret midt på brystet, samt 20 cm bagpå også placeret i midten.
Stregen tallet laves med skal være 2 cm i bredde.
Holdanførens tal skal være understreget.
Farverne skal naturligvis være i høj kontrast, så tallene er lette at se på trøjerne.
Sko skal være unden hæl og i blød gummi.
Dommeren kan tillade spil i bare føder, i dragter hvis der er koldt eller skift af våde dragter.

Holdanfører

Anføren skal præsentere det stillede hold overfor dommeren på et kampskema.
Når anføren er på banen, vil denne automatisk være kampanfører og når anføren ikke er på banen, skal der vælges en anden til at være kampfører -enten af anføren eller træneren (ikke libero).
Det er kun kampanføreren, der må tale med dommeren under spillet.

Lodtrækning før kampens start

De to anføre trækker før kampens start lod og vinderen får retten til
at bestemme om, de vil begynde med at serve eller det modsatte 

-eller

hvilken banehalvdel de vil begynde på (ikke begge dele)


Holdopstilling Volleyball

Der skal være mindst 6 spillere på hver banehalvdel under hele spillet.
Når kampskemaet er afleveret til dommeren, må der ikke ændres i spillersammensætningen på banen.
Holdopstillingen må ikke ændres under spillet ud over rotationen ved hvert sæt og indsættelse af libero spilleren.

Er der fejl i opstillingen kontra det afleverede skema, kan det uden sanktioner ændres før spillet går i gang, men er spillet gået i gang, vil holdet blive straffet ved at alle points med den forkerte opstilling fratrækkes + 1 point til modstanderholdet.

Modstanderholdet tildeles retten til at serve.

Prøv vores gratis værktøj til holdopstilling - opret profil her
Volleyball positionering reglerPositionerne på banen

De 6 spillere opdeles, så der er 3 netspillere (venstre midt, højre) og tre bagspillere (ligeledes venstre, midten og højre).
Spillerne på fløjene skal arbejde sammen, så de bagerste spillere  er mindst en fod nærmere højre / venstre side af banen (altså så den bagerste altid er længere ude mod linjen kontra netspilleren) -og altid mindst en fod længere væk fra midten.

Det giver en kegleformet opstilling, som er bredest bagtil

Det er selve opstillingen – Når serven stryger, må spillerne frit bevæge sig på banen.

Positionsfejl

Er holdet ikke placeret korrekt under serven, straffes det med tab af point og serven overgår til modstanderholdet.

Rotation

Hver gang serv-retten vindes, skal holdes roteres en plads i urets retning.
Ved rotationsfejl overgår serven til modstanderholdet + 1 point.

Selve Volleyball spillet

Bolden i spil

Bolden er i spil, når dommeren har godkendt serv og den serves.
Bolden er ude
Bolden er ude, når den er 100% uden for grænselinjerne

 • eller hvis den rammer genstande uden for banen f.eks. andre mennesker og genstande.
 • eller den berører antennerne, stænger, snore / wire og selve nettet uden for sidelinjerne.
 • eller den passerer under nettet / unden for nettets område (uden for antennerne)

Boldberøring

 • Der må laves 3 berøringer ud over en blokering.
 • Efter en serv, må der blokeres og herefter max. berøres 3 gange.
 • Der må berøres med mele kroppen også numse, albuer hoved, fødder osv.
 • Samme spiller må ikke røre bolden to gange i træk.
 • Rammer tre eller to spillere bolden samtidigt, tæller det for tre eller to berøringer.
 • Rammes to steder af kroppen samtidig, gælder det kun som en enkelt berøring.
 • Ved første berøring på banehalvdelen må bolden berøre flere dele af kroppen efter hinanden ved en samlet spilhandling f.eks. hænder og herefter næsen.

Berøringsfejl – Det må man ikke i Volleyball

 • Bolden må ikke gribes
 • Bolden må ikke røres med 4 berøringer før den forlader banehalvdelen
 • Bolden må ikke røres af den samme to gange lige efter hinanden
 • Rammer bolden nettet, må den stadig spilles såfremt de tre berøringer ikke er opbrugt
 • Bolden må gerne røre nettet ved passage herover

Må man gå over midten og røre nettet?

 • Man må gerne svinge arme og ben ind over nettet efter et slag, så længe det ikke generer modpartens spil.
 • Det samme gælder under nettet, hvor det også er tilladt at være ind på modpartens bane, så længe foden holdes på midterlinjen.
 • Det er tilladt at berøre modpartens banehalvdel, med en hvilken som helst del af kroppen (over fødderne), så længe det ikke generer modpartens spil.
 • F.eks. er det tilladt en spiller at falde ind over midten med hænderne.
 • Det er lovligt, at trænge ind på modpartens frizone, forudsat det ikke generer modpartens spil.
 • Nettet må ikke berøres af spillerne (mellem antennerne), kun af bolden. (skydes en bold så hårdt ind i nettet, at nettet tvinges over på en modspiller, er der ikke fejl)
 • Spillerne må gerne røre netpæle, snore / wire osv udenfor antennerne.
 • En spiller må ikke berøre andre spillere eller bolden på deres banehalvdel

Sådan scores point

Ved at ramme gulvet på modstanderens banehalvdel med bolden.
Når modstanderholdet begår en fejl. 

Der spilles i ”spilleperioder” som er defineret ved, at bolden slutter sit spil ved enten at ramme gulvet, ryge ud, eller der begås fejl. 

Der tildeles 1 point pr. vundet spillerunde og der spilles til 25 point med et forspring på mindst to points. Har begge hold med andre ord 25 points, fortsættes til et hold er to point foran det andet. Vindes 3 sæt, har holdet vundet kampen, står der lige efter 4 sæt, spilles et afgørende 5 sæt. 

5 sæt spilles kun til 15 points og skal vindes med 2 points.

Libero spilleren

Libero spilleren kan indsættes som afløser på de tre bagerste pladser.
Her er det normalt at en eller flere af de bedste netspillere udskiftes, når det er deres tur til at stå bagerst – af en spiller der er særlig god på den position – f.eks. til at serve.
Det er ofte en spiller, der er enormt hurtig og knap så høj som en traditionel netspiller er. (læs mere længere nede)

Volleyball blokering


Blokering i Volleyball

Begrebet dækker over netspillere, der springer op i luften og blokerer med hænderne, så modstandsholdet får svære ved at smashe eller skyde bolden over. Her er det kun netspillerne der må blokerer. Regler for blokering

 • Blokeringen må ikke udføres inde på modstandernes banehalvdel.
 • Blokeringen må dog gerne resulterer i, at hænderne kommer over nettet, så længe bolden først har været på egen banehalvdel af nettet.
 • Bolden må gerne røres flere gange pr. blokering og spiller, så længe det er en del af en samlet handling f.eks. slag med armen, der får bolden til at ramme eget hoved.
 • Berøring ved blokering tæller ikke som en af de tre berøringer, som er lovlige, når bolden kommer over nettet trods blokeringsforsøg.

Timeout og udskiftning

Hvert hold har lov til at lave to time – outs (30 sekunder) og seks udskiftninger pr. sæt. Træneren og i dennes fravær anføreren må anmode om time -out eller udskiftning, når bolden ikke er i spil. Der må gerne skiftes flere spillere på samme tid (de skal dog begge gå ind i udskiftningszonen), uden det tæller som flere udskiftninger. 

Der laves ikke tekniske time - outs i 5 sæt, men der må anmodes om 2 time outs på 30 sekunder. Teknisk time - out = Når point 8 og 16 nås i et sæt, er der teknisk time - out på 60 sek. (FIVB regler) Alle udskiftninger (også ekstraordinære) skal noteres på kampskemaet.

Ekstraordinær udskiftning – ved skade

Kan en spiller ikke fortsætte, er udskiftningen ikke en del af de 6 udskiftninger og hver må reservespillere indtage pladsen – Libero eller anden libero, må IKKE indtage spillerens position. Spilleren der er forhindret i at fortsætte, det kan være skade eller ubehag etc. må ikke genindsættes senere i kampen.

Pauser mellem sæt

I Volleyball er der ikke store lange pauser som f.eks. i fodbold, her er der kun 3 minutter mellem hvert sæt og der kan anmodes om 10 minutter som noget særligt mellem sæt 2 og 3.

Libero libero libero

 • Der må kun være én Libero på banen af gangen
 • Liberoen må kun spille på de tre bagerste pladser
 • Liberoen må ikke serve, blokere eller overhovedet forsøge på at blokere
 • Indsættelse af Libero tæller ikke som en udskiftning og må sættes ud / tages ud ved hver spilperiodes afslutning.
 • Når Liberoen igen går ud, er det kun spilleren på positionen eller en anden Libero, der må erstattes med.
 • Ved starten af hvert sæt, må Liberoen ikke gå på banen før andendommeren har godkendt spillerskemaet og opstillingen.
 • Indsættelse af Libero, må kun udføres fra Liberoerstatningszonen, her skal spilleren også gå ind på banen.
 • Træneren kan erklærer en Libero ukampdygtig og indsætte en ny, som kan vælges blandt reservespillerne – Dette er dog ikke tilfældet, hvis holdet fra begyndelsen, har haft to Liberoer noteret på kampskemaet.
 • Her må holdet kun fortsætte med den tilbageværende Libero. (Bliver denne ukampdygtig, må der naturligvis genudpeges ny libero)

Klar til at komme i gang?

Udforsk appvagt, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner